info@kreaturk.com

Yazar: kreaturk

Özgünlük

Özgünlük Nedir? Özgünlüğün hem ıraksak düşünme becerilerinin hem de yaratıcı düşünme becerilerinin en önemlisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun en temel sebebi, ortaya konan bir ürünün yaratıcı olarak kabul edilebilmesi için özgün bir yanının bulunması gerekliliğidir. Başka bir deyişle özgünlük becerisi, yaratıcılığın ortaya çıkması için bir önşarttır. Özgünlük, gerektiği durumlara sıradışı, farklı veya yeni fikirler üretebilme…
Devamı

Yaratıcı Düşünmede Yakınsak İlişkiler

Yakınsak ilişki terimini, burada kapalı uçlu düşünme teriminin yerine kullanmayı tercih ettim. İngilizce’de ıraksak düşünme becerisi için “divergent thinking” terimi kullanılıyor. Bu terimi, açık uçlu veya ıraksak düşünme olarak Türkçe’ye çevirebiliriz. Kapalı uçlu, yani tek doğru cevabı bulmaya yarayan düşünme yapıları ise İngilizce’de “convergent thinking” olarak yer almakta. Her ne kadar tam manasını karşılamasa da…
Devamı

Yaratıcılık ve Kullanışlılık

Bu yazımızın konusu, hala tartışmalara ve çalışmalara konu olan yaratıcılığın tanımı üzerine olacak. Yaratıcılık denildiği zaman, birçok kişinin aklına uçuk-kaçık fikirler geliyor. Peki, yaratıcılık gerçekten uçuk-kaçık fikirler üretmek demek midir? Günümüz araştırmacıları, bir ürünün yaratıcı olarak kabul edilebilmesi için iki önemli özelliğin bir arada bulunması gerektiğini vurguluyorlar: özgünlük ve ihtiyaca cevap verme (kullanışlılık veya faydalılık).…
Devamı

Akıcılık

Akıcılık nedir? Akıcılık, ıraksak düşünme becerilerinin en önemlilerinden ve üzerinde en çok araştırma yapılanlarından biridir. Akıcılık, ihtiyaç duyulduğunda mümkün olduğunca fazla sayıda fikir üretebilme becerisidir ve üretilen toplam fikir sayısıyla ilişkilidir. Diğer bir deyişle akıcılık, sorulan açık uçlu bir soruya cevap olarak üretilmiş veya karşılaşılan bir problemi çözüme ulaştırmak için ortaya atılmış fikirlerin sayısını ifade…
Devamı

Yaratıcılık Öğretilebilir mi?

Günümüzde özel yeteneklilerin eğitimi, 21. yüzyıl becerileri, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi konulara olan ilginin arttığına hep beraber şahit oluyoruz. Özellikle özel yetenekli çocuklar için eğitim imkanlarının oluşturulması, bu çocukların sahip oldukları potansiyeli daha da çok geliştirebilecekleri manasına gelmekte. Yani “Biz zekayı eğitebilir miyiz?” diye bir soruyu sormaya bile gerek duymuyoruz. Tarihin çok önceki dönemlerinden,…
Devamı

Iraksak Düşünme

Iraksak düşünme, psikometrik anlamda, tek bir doğru cevabı veya metodu olmayan anlamına gelmektedir. Bunun manası, sorularan soruları veya karşılaşılan durumları çözebilmek için önceden belirlenmiş bir formül veya metot izlemeden birçok farklı doğru cevaba ulaşabilmektir. Iraksak düşünme becerisi, yaratıcılık potansiyelini belirlemede kullanılan en yaygın ve popüler metottur. Amerikan Psikoloji Birliği eski başkanı J. P. Guilford’un 1950’li…
Devamı

Doğum Sırası ve Yaratıcılık!

Bilimsel anlamda yaratıcılık çalışmaları sosyal, kültürel, ekonomik, genetik ve birçok diğer alandaki farklılıkların kişilerin yaratıcılık performanslarına etkilerini araştırmaktadırlar. Zekanın yaratıcılıkla ilgili olan ilişkisini inceleyen  araştırmalar, ilk olarak düşünülen çalışmalar olmuş ve bunun dışında insanın etkileşim içerisinde bulunduğu aile, çevre, toplum ve diğer grupların bireylerin yaratıcılık performansları üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel araştırmalar bilim insanları tarafından yapılmıştır.…
Devamı